Forretningsoplysninger

FORSIKRING, ARKIVERING OG DINE KLAGEMULIGHEDER

ADVOKATSAMFUNDET.

Advokatfirmaet Jytte Lindgård er drevet som en personligt drevet virksomhed, og samtlige beskæftigede advokater er omfattet af Advokatsamfundets regler.


FORSIKRING M.V.


I henhold til vedtægten for Advokatsamfundet, skal jeg oplyse følgende:

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,

Jeg er en del af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Mit forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, 33 55 55 55, www.codan.dk


Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med dig.


Advokatfirmaet er registreret under CVR nr. 12494246.


Alle midler, som mine klienter betror mig, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt klientkonto.


Klientkonto er i Nordea:

reg.nr. 2191, konto 8435605150
ARKIVERING


Sagsakter opbevares på arkiv i mindst fem år efter sagens afslutning, hvorefter de makuleres.


Dokumenter med personfølsomme oplysninger makuleres så snart det for sagsbehandlingen ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne.
ADVOKATNÆVNET


Advokatnævnet behandler adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters honorar.


Kontaktoplysninger: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98


E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk


Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
PERSONDATA


Læs mere om behandlingen af dine personlige oplysninger her.